Zaprojektowanie kanalizacji deszczowej w ulicach Sportowej, Nowołęcznej i Towarowej w Nowym Dworze Mazowieckim

Inwestor: Gmina Miasto Nowy Dwór Mazowiecki

Projekt w trakcie realizacji

Szacowna długość projektowanej kanalizacji: 1300m