Niektóre projekty branży telekomunikacyjnej zrealizowane w ostatnim czasie:

- przebudowa kolidującej sieci telekomunikacyjnej związana z realizacją projektu odbudowy mostu w Przyborowie;

- przebudowa sieci w ul. 1 Maja związanych z przebudową wiaduktu i drogi w Strzelcach Opolskich;

- przebudowa sieci telekomunikacyjnej kolidującej z projektowanym mostem na rzece Kucelinka w Częstochowie;

- przebudowa kabla światłowodowego związana z budową nowego mostu w ulicy Krakowskiej w Siewierzu;

- przebudowa kanalizacji teletechnicznej i kabli światłowodowych przechodzącyh przez most na Nysie Kłodzkiej w Nysie;