Niektóre projekty branży elektrycznej zrealizowane w ostatnim czasie:

- projekt oświetlenia ul. Dojlidy Fabryczne w Białymstoku;

- przebudowa sieci SN i NN kolidujących z przebudową mostu przez rzekę Kamienna w Ostrowcu Świętokrzyskim;

- przebudowa sieci elektroeneregtycznej kolidującej z przebudową mostu nad rzeką Kucelinką w Częstochowie;

- przebudowa linii kablowej 15kV związana z projektem nowego przepustu w ciągu DK74 w Hrubieszowie;

- projekt oświetlenia kładek przy Basenie Górniczym i ulicy Merkatora nad DK10 w Szczecinie;

- przebudowa oświetlenia i kolidujących sieci związana z budową drogi i mostu przy ul. 1 Maja w Lęborku;

- budowa oświetlenia ulicznego i usunięcie kolizji związanych z budową ulicy Leśnej w Nowym Dworze Mazowieckim;