Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu kolejowego na linii Nr 15

Inwestor: PKP Polskie Linie Koljeowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Warszawie

Projekt zrealizowany