Remont wiaduktu nad torami PKP w Al. N.M.P. w Częstochowie

Inwestor: Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie

Projekt zrealizowany