Przebudowa wiaduktu nad Aleją NMP w Częstochowie

Inwestor: Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie

Projekt zrealizowany

Charakterystyka projektu:

  • przeszkoda: linia magistralna: 001 Katowice - Warszawa
  • klasa drogi: G