Przebudowa wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Zachodniej wraz z przebudową odcinka ulicy Zachodniej w Kaliszu

Inwestor: Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu

Projekt zrealizowany