Przebudowa przepustu w ciągu drogi krajowej Nr 74 w miejscowości Hrubieszów

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie

Projekt zrealizowany