Przebudowa przepustu na rzece San w Myślenicach

Inwestor: Gmina Miasto Myślenice

Projekt zrealizowany