Przebudowa mostu w miejscowości Nysa

Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych

Projekt zrealizowany