Przebudowa mostu w miejscowości Kalety

Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach

Projekt zrealizowany