Przebudowa mostu przez rzekę Szreniawa w miejscowości Słomniki w ciągu dk7

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie

Projekt w trakcie realizacji