Przebudowa mostu przez rzekę Nurzec w miejscowości Kleszczele

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w BIałymstoku

Projekt zrealizowany