Przebudowa mostu przez rzekę Nurzec w m. Ciechanowiec w ciągu drogi woj. Nr 690 Czyżew Osada – Ciechanowiec – Siemiatycze w km 21 + 064

Inwestor:   Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

 Podstawowe parametry mostu:

  • Konstrukcja: monolityczna, żelbetowa
  • klasa drogi: G
  • Rozpiętość teoretyczna: Lt=  13,25m +3 x16,00m+13,25 m
  • Całkowita długość obiektu wraz ze skrzydłami: Lc=  82,01 m
  • Całkowita szerokość ustroju niosącego: B  =  14,26 m