Przebudowa mostu nad rzeką Wisła w ciągu drogi wojewódzkiej nr 942

Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Projekt zrealizowany