Przebudowa mostu nad rzeką Czarna Przemsza w ciągu ul. Krakowskiej w Siewierzu

Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Będzinie

Projekt zrealizowany