Przebudowa mostu na rzece Kamiennej w ciągu ulicy Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim

Inwestor: Powiat Ostrowiecki

Projekt zrealizowany