Przebudowa mostu na rzece Jabłonka w ciągu drogi powiatowej nr 2681B w Zambrowie

Inwestor: Zarząd Powiatu Zambrowskiego

W ramach inwestycji zaprojektowano:

  • most na rzece Jabłonka
  • Konstrukcja sprężona, prefabrykoawna
  • Rozpiętość teoretyczna      Lt = 20,20 m
  • Całkowita długość obiektu   Lc = 35,89 m
  • Całkowita szerokość ustroju niosącego  B  = 12,30 m
  • Przebudowę sieci teletechnicznej
  • Przebudowę sieci elektrycznej
  • Budowę kanalizacji odwadniającej most