Przebudowa mostu na rzece Białej w ciągu ulicy Kwiatkowskiego w Bielsku Białej

Inwestor: Miejski Zarząd Dróg w Bielsku Białej

Projekt zrealizowany