Przebudowa mostu drogowo tramwajowego nad rzeką Wartą w ciągu al. Pokoju w Częstochowie

Inwestor: Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie

Projekt zrealizowany