Przebudowa mostów w miejscowości Świdnica

Inwestor: Miasto Świdnica

Projekt zrealizowany