Projekt remontu mostu nad rzeką Słupianką w ciągu ulicy Harcerskiej w Płocku

Inwestor: Miejski Zarząd Dróg w Płocku

Projekt zrealizowany