Projekt kładki dla pieszych i rowerzystów nad drogą krajową nr 61 w ciągu obwodnicy Serocka wraz z ciągiem pieszo rowerowyn

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

Podstawowe dane projektowanej inwestycji:

  • Całkowita długość obiektu                                                    402,40 m
  • Całkowita szerokość ustroju niosącego kładki                         3,60 m
  • Szerokości użytkowe kładki: ruch pieszo-rowerowy               3,00 m
  • Całkowita szerokość ustroju niosącego pochylni                     4,18 m
  • Przeszkoda:                                                                         droga krajowa nr 61, droga klasy GP
  • Całkowita długość chodników                                               1021 m

W ramach inwestycji zostało również zaprojektowane oświetlenie oraz odwodnienie kładki.