Projekt budowy kładki w miejscowości Kobyłka

Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Wołominie

Okres realizacji projektu: 05.2009r. - 11.2009r.