Opracowanie dokumentacji projektowej na wzmocnienie konstrukcji kładek nr 1 i 2 nad ul. Wróblewskiego przy ZOO we Wrocławiu

Inwestor: Zarząd Dróg i Utrzymania we Wrocławiu

Projekt zrealizowany