Odbudowa mostu wraz z dojazdami w miejscowości Czyrna

Iwnestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Sączu

Projekt zrealizowany