Odbudowa mostu w ciągu ul. Pasieki na potoku Pisarzówka w Pisarzowicach w ramach szkód powodziowych

Inwestor: Gmina Wilamowice

Projekt zrealizowany