Koncepcja przeprawy mostowej na rzece Dunajec w Nowym Sączu

Udział w projekcie w branży mostowej.

Inwestor Generalny:  Miejski Zarząd Dróg Miejskich w Nowym Sączu

Wariant mostu o konstrukcji podwieszonej. Most induacyjny oraz część rzeczna o następujących parametarch:

  • Ilość przęseł                                                                           3
  • Całkowita długość obiektu                                                       Lc=  230,50 m
  • Całkowita szerokość ustroju nośnego                                        B  =  16,34 m
  • Szerokość użytkowa jezdni                                                      Bu1  =  9,00 m
  • Szerokość użytkowa chodników                                                Bu3  = 2 x 2,00 m

Wariant mostu o konstrukcji belkowej o następujących parametarch:

  • Ilość przęseł                                                                             9
  • Całkowita długość obiektu wraz ze skrzydłami                            Lc=  593,38 m
  • Całkowita szerokość ustroju niosącego                                       B  =  14,16m
  • Szerokość użytkowa                                                                 Bu1  =  11,00 m