Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1930D pomiędzy miejscowościami Chrząstawa Mała oraz Chrząstawa Wielka na rzece Graniczna

Inwestor: Powiat Wrocławski

Projekt zrealizowany