Budowa mostu przez rzekę Ropa w miejscowości Klęczany w ciągu dk 28

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie

Projekt w trakcie realizacji