Budowa mostu przez potok Cedron w miejscowości Brody w ciągu dk 52

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie

Projekt w trakcie realizacji