Budowa mostu na rzece Koszarawie w ciągu drogi powiatowej 1419S w km 3+953 w Przyborowie

Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Żywcu

Projekt zrealizowany