Budowa dwóch kładek dla pieszych, nad ul. Gdańską, w ciągu drogi krajowej nr 10 w Szczecinie

Inwestor:   Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie

       W ramach inwestycji zaprojektowano:

  • dwie kładki dla pieszych, konstrukcja to wieloprzęsłowe płyty żelbetowe zespolone ze stalową blachownicą. Płyta nośna oparta na monolitycznych filarach. Kładki wyposażone w windy osobowe.
  • Przeszkoda: droga krajowa nr 10, klasa drogi G, linia tramwajowa
  • Całkowita długość kładki przy Basenie Górniczym  Lc =  107,27 m
  • Całkowita długość kładki przy ul. Merkatora  Lc =  55,65 m
  • Całkowita szerokość ustroju niosącego B  =  4,30 m
  • Szerokość użytkowa  Bu1 =  3,80 m
  • przekładki sieci teletechnicznej, gazowej, wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej
  • przebudowa trakcji tramwajowej
  • projekty zagospodarowania terenu, zieleni
  • projekty organizacji ruchu na czas budowy i docelowej