Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie remontu murów oporowych wzdłuż Trasy Łazienkowskiej w Warszawie

Inwestor: Zarząd Dróg Miejskich, Miasto Stołeczne Warszawa

Projekt w trakcie realizacji