Uporządkowanie i przygotownie terenów inwestycyjnych typu BROWNFIELD w tym ich kompleksowe uzbrojenie

Inwestor: Miasto Racibórz

Projekt zrealizowany

 

Dokumentacja obejmuje:

- projekt branży drogowej;

- projekt budowy sieci kanalizacji deszczowej;

- projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej;

- projekt budowy sieci wodociągowej;

- projekt przebudowy sieci teletechnicznej;

- projekt przebudowy oświetlenia ulicznego;

- projekt kanału technologicznego;