Rozbudowa ulicy Wałbrzyskiej w Świdnicy

Inwestor: Gmina Miasto Świdnica

Projekt zrealizowany

 

Dokumentacja obejmuje:

- projekt rozbudowy ulucy Wałbrzyskiej (droga wojewódzka nr 379);

- projekt przebudowy mostu na potoku Witoszówka;

- projekt kanalizacji deszczowej;

- projekt oświetlenia;

- projekt przebudowy i zabezpieczenia kolidującej infrastruktury;