Rozbudowa ulicy Kostrogaj i Wiadukt w Płocku

Inwestor: Miejski Zarząd Dróg w Płocku

Projekt w trakcie realizacji

 

Dokumentacja obejmuje:

- projekt rozbudowy drogi klasy Z na odcniku ok. 1800m;

- projekt oświetlenia ulicznego;

- projekt kanalizacji deszczowej;

- projekt kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej;

- projekt sieci wodociągowej;

- projekty przebudowy kolidującej sieci uzbrojenia terenu;