Rozbudowa ulicy Łukasiewicza i Batalionów Chłopskich w Płocku

Inwestor: Miejski Zarząd Drgóg w Płocku

Projekt w trakcie realizacji.

 

Projekt obejmuje:

- projekt rozbudowy drogi klasy Z na odcinku ok. 6km;

- projekt kanalizacji deszczowej;

- projekt oświetlenia ulicznego;

- projekt przebudowy kolidującego uzbrojenia terenu;

- projekt sygnalzacji świetlnej;