Rozbudowa drogi krajowej nr 17 w Białymstoku wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego

Inwestor: Miasto Białystok

Projekt zrealizowany 06-11.2011r.

 

Opis inwestycji:

- klasa drogi G;

- przebudowa skrzyżowań z ulicą Dojnowską i Stawową;

- przebudowa mostu nad rzeką Białą;

- budowa oświetlenia ulicznego, budowa kanalizacji desczowej;

- przebudowa sieci teletechnicznej i wodociągowej;

- projekt stałej i czasowej organizacji ruchu;