Pzebudowa ulicy 1 Maja wraz ze skrzyżowaniem z ul. Nowowiejską w Strzelcach Opolskich

Inwestor: Polskie Linie Kolejowe Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Katowicach

Projekt zrealizowany

 

Opis inwestycji;

- droga klasy G;

- przebudowa skrzyżowania ul. 1 Maja z ul Nowowiejską;

- przebudowa odwodnienia;

- przebudowa kolidujących sieci telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych;