Przebudowa ulicy Sprzymierzeńców w Świdnicy

Inwestor: Gmina Miasto Świdnica

Projekt zrealizowany