Przebudowa ulicy Pionierów w Świdnicy wraz z obiektami inżynierskimi

Inwestor: Miasto Świdnica

Projekt zrealizowany