Przebudowa ulicy Objazdowej w Jeleniej Górze

Inwestor: Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jeleniej Górze

Projekt zrealizowany

Opis inwestycji

  • klasa drogi - Z;
  • długość projektowanego odcinka - ok.1km;
  • projekt obejmował budowę mostu oraz wiaduktu nad linią PKP;
  • w ramach zadania zaprojektowano m.in. sygnalizację świetlną, budowę oświetlenia, odwodnienia, przebudowę kolidujących sieci telekomunikacyjnych i energetycznych, przebudowę sieci ciepłowniczej, przebudowę trakcji PKP;