Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem w miejscowości Tuliszów

Inwestor: Gmina Siewierz

Projekt zrealizowany