Przebudowa drogi powiatowej nr 2136K i nr 2135K

Inwestor: Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego

Projekt  zrealizowany

Opis inwestycji:

  • klasa drogi - Z
  • długość projektowanego odcinka ok. 6km