Projekt uzbrojenia terenów inwestycyjnych w Nawojowej

Inwestor: Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich

Projekt w trakcie realizacji