Projekt ciągów pieszo rowerowych dla węzła W3 obwodnicy Serocka

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie

Czas realizacji: 01.2010r. - 08.2010r.

Parametry inwestycji:

  • Klasa drogi: GP
  • Długość 1214m