Opracowanie dokumentacji technicznej parkingów przy ul. Zielonej, ul. Kopernika i ul. Nowej w Lidzbarku Warminskim

Inwestor: Gmina Miejska Lidzbark Warmiński

Projekt zrealizowany