Koncepcja przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie Osiedla Wojska Polskiego w Knurowie

Inwestor: Urząd Miasta Knurów

Projekt zrealizowany.