Budowa ulicy Obozowej w Kaliszu wraz z przebudową odcinka ulicy Zachodniej

Inwestor: Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu

Projekt zrealizowany